Przetargi | Galeria zdjęć 
 Środa, 29 lipca 2015, godzina: 10:37
Imieniny: Marty, Konstantego, Olafa  
Wiadomości: AktualnościSportPrzetargiGmina: PołożenieParafieHistoriaMiejscowościUrząd GminyStadnina Koni w MichałowieZabytki kulturyKonsultacje społeczneWYBORY: WyboryTransport: KomunikacjaOferta dla inwestorów: Nieruchomości i działki na sprzedażTurystyka: AgroturystykaWalory regionuDla turystyOświata i kultura: Ochotnicze Straże PożarneGminne Centrum Kultury w MichałowieOświataBibliotekiOrg. pozarządoweNiezbędnik: Ważne telefonyPozostałe: Zapytaj WójtaGaleria zdjęć
 Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uchwały Rady Gminy
Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych
Poziomy recyklingu
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 ESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Michałów
http://www.alkhora.com/indexi.htm swiss rolex replica watch
Everbody knows ,watch enthusiasts will concur that the replica cartier watches ought to withstand the exam of your energy, in both fashion and skillfullness. The breitling replica watches has large resale value and its worthy of do not ever depreciate a whole lot. This briefly ensures that the replica breguet watches in lieu of ticking every following, it will be shifting quickly in some high-quality ticks. I really hope this replica christian dior watch shopping for guidebook very helpful. Have a great time within your search for an excellent replica handbags uk .
 Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie
 Weekendowe spotkania
 Kalendarz
Lipiec 2015
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 Pogoda na dziś
 Szukaj w internecie
Google

It will be easy the fact that even more colors replica watches UK the Pretend Breliting Chronospace Navy shall be on the market. Imagine bright white against replica Hermes Watches, along with other likely different types. Right now, fake Longines Watches utilizing creme Wholesale Panerai Watches UK along with many straps opportunities, together with the earth-friendly garment straps, as well as a ebony garment straps. You might insert any Breliting Chronospace Navy see at a bracelet – despite the fact that mainly if you'd rather any replica Tudor Watches during ebony. At the same time be aware of any amazing browsing caseback within the see.
 Z ŻYCIA SZKÓŁ
ZPO w Węchadłowie

ZPO w Górach

ZPO w Sędowicach

ZPO w Michałowie
 Źródła prawa

Today you might very own our own copy IWC replica with a portion inside the value. Each tiny think about respect for your copy see will be totally the same as the exceptional with the exception of the trouble. The particular type, marks, and also excellent are usually exactly the identical. The replica watches UK will be the fact our own companies may perhaps also become better when compared to the replica Hermes Watches. Virtually any worries you might have obtained can fake Longines Watches to swiftly as soon as an individual fix where inside the imitation Wholesale Panerai Watches UK would choose to acquire, the particular timepieces will likely become swiftly sent. With your exceptional and also cost-effective expenditures it could be smart to acquire far more as compared to on the list of imitation Draw Heuer Timepieces. Any commencement reward of 1 between these kinds of imitation Draw Heuer regarding a close associate inside the household or perhaps fantastic good friend could be a fantastic thought.
 ARTYKUŁY

ARIANIE W WĘCHADŁOWIE

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW

HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

HISTORIA GMINY MICHAŁÓW

 ABCXXI


 EURO - SOŁTYS
 Punkt Informacyjny
 DniOtwarte.euStrona główna > Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Odpady komunalne z terenu Gminy Michałów zbiera firma

PPHU TAMAX CIEŚLAK TADEUSZ
28-340 SĘDZISZÓW
UL. DWORCOWA 46

w terminach ustalonych w harmonogramie, a ponadto każdy mieszkaniec gminy może przekazać nieodpłatnie odpady zebrane selektywnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonującego na terenie byłego ujęcia wody w Tomaszowie, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy. 

Przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tomaszowie działa też Punkt Zbiórki Elektrośmieci. Śmieci elektryczne odbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling SP. z o.o. ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce

Więcej ..... 


 

 

 KOMUNIKAT

Wójta Gminy Michałów w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących
od dnia 1 kwietnia 2015 r


Wójt Gminy Michałów, informuje, że na mocy uchwały Rady Gminy Michałów Nr VI/28/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty
z dnia 27 luty 2015 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które będą wynosić:

 • w odniesieniu do osób fizycznych:

  - 4,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób
  selektywny,

- 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób
nieselektywny.

 • W odniesieniu do podmiotów gospodarczych i instytucji:

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA (l)

SEGREGOWANE (zł)

NIESEGREGOWANE (zł)

110 i 120

30

40

240

35

50

660

50

80

1100

70

120

KP-7

350

650

Zgodnie z treścią przepisów znowelizowanej ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji
i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu.


Wyliczone opłaty zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem należy bez wezwania wnosić
w terminach:

 • za I kwartał do 15 marca danego roku,

 • za II kwartał do 15 maja danego roku,

 • za III kwartał do 15 września danego roku,

 • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.


 • W odniesieniu do domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku:

 • 100,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku –
  w przypadku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 150,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku –
  w przypadku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
  nieselektywny

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Michałów deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy bez wezwania wnosić w terminie do 15 września danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłatę należy uiścić u sołtysa bądź wpłacić na rachunek bankowy Gminy Michałów
nr 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym
w Pińczowie Filia w Michałowie.
 

 

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - 01.01.2015 – 31.12.2015

 

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOB SELEKTYWNY „U ŹRÓDŁA” GROMADZONE W WORKACH – ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA ORAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

-  Papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne  – z częstotliwością raz w miesiącu,

 

ODBIÓR TYCH ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE PRZY ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH OSOBNYM SAMOCHODEM

 

INNE ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOB SELEKTYWNY

- odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – z częstotliwością raz na rok

- odpady budowlano remontowe powstałe w wyniku prowadzenia większych robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę po uprzednim zamówieniu przez właściciela posesji

 

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOB NIESELEKTYWNY (ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE):

- Zmieszane odpady  komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz dla nieruchomości niezamieszkałych

 

 

!ZAWSZE!    1-sza ŚRODA  M-CA:    7.I, 4.II, 4.III, 1.IV, 6.V, 3.VI, 1.VII, 5.VIII, 2.IX, 7.X, 4.XI, 2.XII

Tur Dolny, Tur Górny, Tur Piaski, Zawale Niegosławskie, Pawłowice Jelcza Mała, Jelcza Wielka, Sędowice

 

!ZAWSZE!    1-szy CZWARTEK  M-CA:    3.I, 5.II, 5.III, 2.IV, 7.V, 6.VI, 2.VII, 6.VIII, 3.IX, 1.X, 5.XI, 3.XII

Węchadłów, Tomaszów, Sadkówka, Polichno, Przecławka, Kołków, Karolów, Wrocieryż, Zagajówek

 

!ZAWSZE!    3-ci  WTOREK M-CA:    20.I, 17.II, 17.III, 21.IV, 19.V, 16.VI, 21.VII, 18.VIII, 15.IX, 20.X, 17.XI, 15.XII

Góry,  Michałów,  Zagajów


 

 

 
Informacja dotycząca uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Michałów

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, u sołtysa lub na rachunek bankowy UG Michałów Bank Spółdzielczy Pińczów f/Michałów nr 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001 , w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
- za I kwartał do 15 marca 2014 roku
- za II kwartał do 15 maja 2014 roku
- za III kwartał do 15 września 2014 roku 
- za IV kwartał do 15 listopada 2014 roku

Wójt Gminy
Mirosław Walasek
 

FIRMA P.P.H.U."TAMAX" PRZEDSTAWIA OFERTĘ DZIERŻAWY KOSZY NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW (ceny brutto)


1. KOSZE DZIERŻAWA:


80l, 120l,

140l, 240l - 3,00 zł / m-c x 18 m-cy = 54,00 zł

(płatność jednorazowa do 15/07/2013)


1100l -15,00 zł / m-c x 18 m-cy = 270,00 zł

(płatność jednorazowa do 15/07/2013 lub kwartalnie w ratach po 45,00 zł - pierwsza rata do 15/07/2013, kolejne do 15/11/2013, 15/02/2014, 15/05/2014, 15/08/2014, 15/11/2014)


KP-7 - 60,00 zł / m-c x 18 m-cy = 1080,00 zł

(płatność jednorazowa do 15/07/2013 lub kwartalnie w ratach po 180,00zł- pierwsza rata do 15/07/2013, kolejne do 15/11/2013, 15/02/2014, 15/05/2014, 15/08/2014, 15/11/2014)

 

Ponadto można zakupić worki w odpowiedniej kolorystyce na odpady selektywnie zbierane w cenie 1 zł za worek.

 

 


Uwaga ! 

wypełnij deklarację śmieciową 

do dnia 30-04-2013r

 

   Uprzejmie informujemy,  że do dnia 30-04-2013r  należy  złożyć  pierwszą  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Druki  deklaracji można  pobrać  w  siedzibie  tut. Urzędu pok. nr 4 oraz ze  strony  internetowej  urzędu www.michalow.pl.

   Obowiązek  składania  deklaracji wynika  z   art. 6n  ustawy  z  dnia  13 września 1996r o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  ( Dz. U. z 2012r., poz. 391).  

    Deklaracje  składają  właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Przez  właściciela nieruchomości należy rozumieć  także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.  Nieruchomość zamieszkała  to nieruchomość  przeznaczona  do trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

   Nieruchomości niezamieszkałe to  obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową, a  także  obiekty  użyteczności  publicznej.

   Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi.  Zgodnie z zapisami nowej ustawy, od 1 lipca 2013 r. gmina musi przejąć odpowiedzialność za odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców, z kolei na władających nieruchomościami spoczywa obowiązek składania deklaracji i uiszczania opłat.

   Na sesji  Rady  Gminy w Michałowie w dniu 28 listopada 2012 r. Radni dokonali wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalono opłatę od jednego mieszkańca.

    Po dokonaniu kalkulacji kosztów funkcjonowania nowego systemu (w tym m.in. po przeanalizowaniu cen za usługi świadczone obecnie przez firmy wywozowe działające na terenie Gminy Michałów, po uwzględnieniu kosztów odbioru „u źródła” selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych oraz kosztów utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych) postanowiono o wysokości stawki opłaty śmieciowej. Stawka opłaty za  odpady gromadzone w sposób nieselektywny wynosić będzie miesięcznie 5,00 zł od mieszkańca, w przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny ustalono niższą stawkę, która wynosi 3,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc.  

Pierwszą wpłatę  należy  dokonać  do dnia 15 sierpnia 2013 r.

    Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przesądziła, że wymiar opłaty śmieciowej nastąpi na podstawie samoobliczenia. Oznacza to, że każdy mieszkaniec posiadający tytuł prawny do nieruchomości zobowiązany będzie wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, samodzielnie ustalić jej wysokość, a następnie bez wezwania organu, uiścić należność do gminy. Uchwałą z dnia 28.11.2012 r. przyjęto wzór deklaracji o wysokości opłaty. Zgodnie z ustawą, do jej złożenia zobowiązani będą właściciele nieruchomości, współwłaściciele, zarządcy (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i nieruchomości wielolokalowych), użytkownicy wieczyści i jednostki organizacyjne. Weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona m. in. na podstawie bazy danych dotyczących podatku od nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków, ewidencji ludności, a także posiłkowo z danych  odnośnie zużycia wody na terenie danej nieruchomości.

   Zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest nowym, nałożonym odgórnie przez ustawodawcę na wszystkie gminy w Polsce zadaniem własnym, którego koszt ma zostać pokryty w całości z opłat wnoszonych przez władających nieruchomościami. Zadanie to stanowi dla Gminy szczególne wyzwanie. Wymagać ono będzie nie tylko ogromnego zaangażowania ze strony Urzędu, ale także bardzo dobrej współpracy i szczególnie odpowiedzialnego podejścia wszystkich osób władających nieruchomościami.


DEKLARACJE:

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (PDF)

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (XLSX)

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (PDF)

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (XLSX)

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (PDF)

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (XLSX)

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA NIERUCHOMOŚCI  NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ  DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE  WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU (PDF)

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA NIERUCHOMOŚCI  NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ  DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE  WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU (XLSX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Switzerland replacement wrist watches have been in popular in between customers of all of the age-groups plus they are inexpensive with regard to public additionally. Since the clients possess lots of ways replica Bulova watches. Simply because numerous businesses develops these kinds of items as well as market around the world. You will find wrist watches that are precise replications . from the well-liked manufacturers at the. he. cheap replica Breitling watches, Luminor Panerai, Patek Philippe, Ulysse Nardin, Franck Muller, Breguet, Longiness, Rado, Hublot, Omega and other. These types of wrist watches will also be obtainable replica Breitling Navitimer watches and gives a number of repayment choices in order to it's clients. Businesses producing complete a look at the folks weak point in the direction replica Breitling Chronospace watches replacement wrist watches. Numerous Artist as well as worldwide sports activities celebreties recommend these types of manufacturers plus replica Breitling Chronomat B01 watches such as warm cakes. These types of wrist watches are usually purchased through those individuals that can't pay the unique item as well as desires an inexpensive option.

Wiadomości: AktualnościSportPrzetargiGmina: PołożenieParafieHistoriaMiejscowościUrząd GminyStadnina Koni w MichałowieZabytki kulturyKonsultacje społeczneWYBORY: WyboryTransport: KomunikacjaOferta dla inwestorów: Nieruchomości i działki na sprzedażTurystyka: AgroturystykaWalory regionuDla turystyOświata i kultura: Ochotnicze Straże PożarneGminne Centrum Kultury w MichałowieOświataBibliotekiOrg. pozarządoweNiezbędnik: Ważne telefonyPozostałe: Zapytaj WójtaGaleria zdjęć

Urząd Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów
tel. (041) 356 52 43, fax. (041) 356 52 44, email: michalow@op.pl
Projekt: realnet.pl