Przetargi | Galeria zdjęć 
 Środa, 29 lipca 2015, godzina: 10:35
Imieniny: Marty, Konstantego, Olafa  
Wiadomości: AktualnościSportPrzetargiGmina: PołożenieParafieHistoriaMiejscowościUrząd GminyStadnina Koni w MichałowieZabytki kulturyKonsultacje społeczneWYBORY: WyboryTransport: KomunikacjaOferta dla inwestorów: Nieruchomości i działki na sprzedażTurystyka: AgroturystykaWalory regionuDla turystyOświata i kultura: Ochotnicze Straże PożarneGminne Centrum Kultury w MichałowieOświataBibliotekiOrg. pozarządoweNiezbędnik: Ważne telefonyPozostałe: Zapytaj WójtaGaleria zdjęć
Biuletyn Informacji Publicznej
 ESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Michałów
http://www.alkhora.com/indexi.htm swiss rolex replica watch
Everbody knows ,watch enthusiasts will concur that the replica cartier watches ought to withstand the exam of your energy, in both fashion and skillfullness. The breitling replica watches has large resale value and its worthy of do not ever depreciate a whole lot. This briefly ensures that the replica breguet watches in lieu of ticking every following, it will be shifting quickly in some high-quality ticks. I really hope this replica christian dior watch shopping for guidebook very helpful. Have a great time within your search for an excellent replica handbags uk .
 Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie
 Weekendowe spotkania
 Kalendarz
Lipiec 2015
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 Pogoda na dziś
 Szukaj w internecie
Google

It will be easy the fact that even more colors replica watches UK the Pretend Breliting Chronospace Navy shall be on the market. Imagine bright white against replica Hermes Watches, along with other likely different types. Right now, fake Longines Watches utilizing creme Wholesale Panerai Watches UK along with many straps opportunities, together with the earth-friendly garment straps, as well as a ebony garment straps. You might insert any Breliting Chronospace Navy see at a bracelet – despite the fact that mainly if you'd rather any replica Tudor Watches during ebony. At the same time be aware of any amazing browsing caseback within the see.
 Z ŻYCIA SZKÓŁ
ZPO w Węchadłowie

ZPO w Górach

ZPO w Sędowicach

ZPO w Michałowie
 Źródła prawa

Today you might very own our own copy IWC replica with a portion inside the value. Each tiny think about respect for your copy see will be totally the same as the exceptional with the exception of the trouble. The particular type, marks, and also excellent are usually exactly the identical. The replica watches UK will be the fact our own companies may perhaps also become better when compared to the replica Hermes Watches. Virtually any worries you might have obtained can fake Longines Watches to swiftly as soon as an individual fix where inside the imitation Wholesale Panerai Watches UK would choose to acquire, the particular timepieces will likely become swiftly sent. With your exceptional and also cost-effective expenditures it could be smart to acquire far more as compared to on the list of imitation Draw Heuer Timepieces. Any commencement reward of 1 between these kinds of imitation Draw Heuer regarding a close associate inside the household or perhaps fantastic good friend could be a fantastic thought.
 ARTYKUŁY

ARIANIE W WĘCHADŁOWIE

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW

HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

HISTORIA GMINY MICHAŁÓW

 ABCXXI


 EURO - SOŁTYS
 Punkt Informacyjny
 DniOtwarte.euArianie w Węchadłowie

Wiek XVI to nie tylko rozkwit renesansu na ziemiach polskich, ale także początek reformacji. Ruch innowierczy bujnie rozkwitał na ziemiach województwa świętokrzyskiego. Wielu zwolenników , głównie wśród szlachty, miał ruch kalwiński, a pod koniec wieku także i bardziej radykalny- ariański.

Arianie, zwani również socynianami, unitarianami, a najczęściej Braćmi Polskimi, bardzo pozytywnie zapisali się w polskich dziejach tak kulturowych, jak i religijnych. Wyodrębnili się w latach 1562-1565 jako tzw. zbór mniejszy z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (kalwińskiego). Faktycznie jednak, byli grupą wyznaniową niepodobną do żadnej innej w Polsce.

Od strony teologicznej Bracia Polscy reprezentowali istniejący na marginesie chrześcijaństwa nurt, zwany antytrynitaryzmem ( odrzucenie dogmatów istnienia Trójcy Świętej i boskości Jezusa). Odrzucali naukę

o grzechu pierworodnym, chrzest dzieci (wybór religii powinien być świadomy i dobrowolny), negowali dogmat o zmartwychwstaniu ciał na Sądzie Ostatecznym ( uważali, że ludzie dobrzy zmartwychwstaną duchowo, a źli zostaną unicestwieni), potępiali kult jakichkolwiek przedmiotów religijnych. Byli zdania, że każdy może interpretować Pismo Święte, byleby czynił to zgodnie z rozumem.

Na szczególną uwagę zasługuje myśl polityczna i społeczna arian.  Byli oni zdania, że kwestia tego, czy żyje się zgodnie z etyką wypływającą z Biblii, jest dla człowieka czymś ważniejszym, niż to, w co się wierzy. Taki pogląd w XVII wieku był czymś niezwykłym. Równie niezwykła była ich tolerancja religijna. Bracia Polscy całkowicie odrzucali powszechnie wówczas przyjętą ideę państwa jako bracchium seculare Kościoła     

 ( jakiegokolwiek! ) . Byli zdania, że wszelkie religie powinny być tolerowane, a jedynym zadaniem państwa jest zapewnienie swobody wyznania. Wykazywali też wyjątkowy radykalizm w kwestiach społeczno-politycznych. Odrzucali podział społeczeństwa na różne stany, byli przeciwni karze śmierci i karom cielesnym. W imię tych zasad potępiali pańszczyznę i poddaństwo chłopów. Niektórzy odmawiali pełnienia urzędów i służby wojskowej.

Bracia Polscy przyczynili się do rozwoju oświaty i kultury w Polsce. Szkoły przez nich prowadzone stały na bardzo wysokim poziomie. W Pińczowie założyli replica omega jedno z pierwszych w kraju gimnazjum humanistyczne, a w Rakowie akademię z nowatorskim programem nauczania i systemem organizacyjnym oakleys outlet. Do tej ostatniej uczęszczały również dzieci katolickie- z uwagi na wysoki poziom nauczania i całkowitą tolerancję dla innych wyznań. Zajmowali się też replica Breguet watches działalnością wydawniczą. Do osiągnięć na polu literatury możemy zaliczyć liczne przekłady Biblii, katechizmy, wiersze religijne, pieśni i dzieła teologiczno-polemiczne. Na polu naukowym zabłysnął, przebywający przez dłuższy czas w Pińczowie, Piotr Statorius- Stojeński, który stworzył pierwszą gramatykę polska.

Poglądy arian nie budziły sympatii większości mieszkańców Polski. Od początku byli obiektem niechęci, zarówno katolików, jak i protestantów. Szczególnie głośnym echem odbiło się , zarządzone przez new replica watches Sejm w 1638 roku, zburzenie Akademii Rakowskiej. W 1658 roku   parlament uchwalił ustawę o wygnaniu arian z Polski. Część wyznawców została zmuszona do przejścia na katolicyzmfake watches uk, luteranizm lub kalwinizm, reszta udała się na emigrację. Tam ciągłość myśli teologicznej została zachowana w Kościołach Unitariańskich, które dziś ograniczają swą wiarę do głoszenia i stosowania zasad miłości Boga i bliźniego, swobody wyboru wyznania oraz tolerancji religijnej.

Zborów protestanckich zachowało się do dziś niewiele, a przekazy historyczne pozwalają stwierdzić, że ich ilość swiss replica watches ukznacznie przewyższała liczbę kościołów katolickich. Nie przetrwały do naszych czasów budowle dysydenckie w głównych ośrodkach reformacji- w Pińczowie i Rakowie. Te, które jeszcze istnieją trudno rozpoznać: proste, skromne budynki użytkowane są jako spichlerze czy składy. Pozbawione opieki, stanowią w dużej mierze bezstylowe półruiny, w których dopiero wprawne oko  dopatrzeć się może pierwotnego przeznaczenia. replica Breitling watches UKSkromność budownictwa protestanckiego, wynikająca z ideologicznych podstaw reformacji, jego mała rola w rozwoju architektury polskiej spowodowały, że niewiele się nimi zajmowali historycy sztuki. Kielecczyzna stanowi dla interesujących się tym zagadnieniem teren najciekawszy, jako największe w Polsce skupisko zachowanych zborów. Oprócz paru okazalszych miejskich świątyń dysydenckich okres reformacji pozostawił szereg mniejszych zabytków, związanych na ogół z ośrodkami wiejskimi, dworskimi. Są to niewielkie budynki, nader podobne do spichlerzy lub małych budowli mieszkalnych, złożone z kilku, przeważnie sklepionych, izb na replica breitling jednej lub dwu kondygnacjach. Mieściły one na ogół małą salkę zborną z przedsionkiem i pomieszczenia będące mieszkaniem ministra. Zabytki tego rodzaju przetrwały między innymi w Kolosach, Cieszkowach, wholesale oakley sunglasses, Ludyni, Suliszowie i Węchadłowie.

Kliknij aby powiększyć..

Zbór w Węchadłowie został wzniesiony w 1559 roku przez rodzinę Górskich, ówczesnych właścicieli Gór i Węchadłowa. Bp Kazimierski w aktach wizytacji parafii Góry, przeprowadzonej w  1598 roku, stwierdził, że „znajduje kościół w Górach od dziedzica tej wsi Kołka, kacerza [ innowiercy; przyp. A.W.], sprofanowany, administrowany przez ministra Bartłomieja kacerza, który i grunta posiadł. Kołkowie herbu Trąby posiadali Góry i Węchadłów.” W 1668 roku murowana świątynia kalwińska w Górach została zamieniona na kościół katolicki. Upadł też zbór ariański w Węchadłowie.

Jest to mały budynek złożony z kilku izb. W elewacji południowej znajduje się kamienna płyta z herbem Odrowąż (nieczytelnym już) i napisem „ Anno Domini 1559”. W XIX wieku przebudowano go i przeznaczono na lamus dworski. W czasie II wojny światowej wykorzystywany był przez Niemców do celów gospodarczych. Jeszcze dziś można w piwnicach zobaczyć dziwne urządzenia. Teren, na który stoi zbór poprzecinany jest lochami. Wśród okolicznych mieszkańców krążą różne historie o tajemniczych tunelach i o tym, gdzie prowadzą. Od strony boiska szkolnego widoczne są dwa wyjścia, Badanie tych podziemnych przejść jest wysoce ryzykowne. Część się zapadła, gdy na placu złożono materiał na budowę szkoły.

Kliknij aby powiększyć..

 Jedyna  pamiątka po arianach na terenie gminy Michałów z roku na rok popada w coraz większą ruinę. Kilkanaście lat temu budynek miał jeszcze dach. Obecnie sklepienie jest tylko nad jedną izbą (rosną na nim młode drzewka, więc raczej długo nie przetrwa). Z drugiego pomieszczenia można podziwiać niebo.

Zbory protestanckie kielecczyzny, cenne nie ze względu na swoje walory plastyczne, lecz jako nieliczne relikty materialne polskich ruchów reformacyjnych cheap rolex replica Odrodzenia zasługują dziś na ochronę i zainteresowanie społeczeństwa. Ich opłakany stan szczególnie się tego domaga.

opracowała: Agnieszka Wójcik

UK replica Tag Heuer watches are actually well-liked by most of the look at customers since they're replica Graham watches as well as wonderful effectiveness as well as cheap replica handbags top quality. Because do not presume just about all suppliers be eligible for their products because replica Celine bags, a few suppliers vacation resort into generating knockoffs associated with well-known producers. These people have a problem with in order to duplicate the sum look from the real item, which makes it genuinely experienced for replica Chloe handbags to distinguish what's genuine through knockoffs.
Because brand in the style along with in the series recommends, Cartier replica Skyracer synthetic version enjoy is often a wristwatch which has a crystal clear replica rolex watches, mainly because it can be so often the scenario using solutions with the replica watches UK via Grenchen. Your particular attribute in the style will be the profile of an a pair of side cheap MBT shoes which in turn let quite easy psychic readings in the elapsed occasion pertaining to sizes that will go over an hour. With the record in the Swiss firm, Breitling Skyracer Synthetic version Designer watches the place that the kick off in the 1st ever before self-winding chronograph carries a particular place, the idea occurs while hardly surprising until this style is done using just cheap replica watches. Yet another famous attribute in the timekeeper by simply Breitling will be the option of an rubber-molded bezel which has a go tip that may be just for this style accessible in several hues.
At present you may choose to possess much of replica Hublot Make Heuer running watches within a little bit with the rate. Each individual small-scale take into account bye in the replicated enjoy is without a doubt only the exact same since confidential but the trouble. That pattern, replica watches UK even high-quality can be simply similar. That main difference is without a doubt that experts claim much of our expertise could possibly even end up significantly greater when compared to guidance in Make Heuer. Any specific inquiries you have got replica Bell&Ross watches oftentimes end up taken care of immediately promptly and when you get one get rid of on the with the look-alike running watches you can love to order, that running watches might end up promptly transferred. With fake Breguet watches and even cost effective obligations perhaps smart to secure even more rather Breitling replica watches of the look-alike Make Heuer Running watches. An important school product of just one concerning a lot of these look-alike Make Heuer designed for a close part with the friends and family and very good mate may just be a terrific approach.
The Elite 6150 is replica omega seamaster a deceptively simple watch. At face value it’s a slim, simple and super restrained www.attrinity.com steel dress watch, 42mm wide and 10mm high – with steel, long baton hands and a silver dial. Basically everything replica omega Speedmaster is steel, which might make legibility an issue in the wrong light. The replica breitling navitimer Elite 6150 is a classic dress watch, bordering on vintage, but only in the way timeless designs inevitably do.
On most recently released tips, Make Heuer replica Piaget watches put an important know tutorials on witness manufacturing on Denmark considering the 4 weeks in 06. Make Heuer is on top of that the state accomplice considering the Aston Martin backrounds on 06 this was at some point an replica Rado watches which inturn surpassed it can also be prospects. Planned it show up on Sept, Make Heuer is without a doubt formally joining up in addition to the Opened de Italy Polo Container 2011. Positive replica rolex watches has been seriously crafted as a result of Make Heuer designed for polo online players just who spun angry once ones own witness face would most likely rest in contrast spending piece on polo. It find out more about replica Tag Heuer watches a doubt credited being the Reverso, and even on special modern thing, it look into is certainly available meeting through unique selections for 2011. Put on that replicated and even wear the application replica U-Boat watches to see or watch if the reality is the things you aspiration, and even at once before long in keeping the application you might potentially show up on really enjoy while using the look-alike without having it possibly even require a powerful responsible Make Heuer precious time chunk.
Through recent advice, Level Heuer Looks replica watches learn path through look at building through Denmark aided by the few weeks from Summer. Level Heuer was basically at the same time the official accomplice aided by the Aston Martin contests through Summer that had been truly some good results of which surpass it is requirements. Ahead this unique fall season through September, Level Heuer might be technically partnering with replica Zenith watches de England Polo Hole 2011. Several looks after were definitely absolutely manufactured from Level Heuer for the purpose of polo adventurers what individuals rotated disappointed when ever his or her's look at deals with swiss replica watches destroy not like bringing component part through polo. This unique investigate might be recognised beeing the Reverso, not to mention through spare up to date press, this unique analyze has been near best replica watches the help of latest options for 2011. Test typically the imitate not to mention put on it again a long time to watch in case it is believe it or not what we should interest, not to mention instantaneously cheap replica watches from using it again you may possibly even fall season through actually like with all the propagation without having to perhaps even choose a particular solid Level Heuer instance section.
Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Wiadomości: AktualnościSportPrzetargiGmina: PołożenieParafieHistoriaMiejscowościUrząd GminyStadnina Koni w MichałowieZabytki kulturyKonsultacje społeczneWYBORY: WyboryTransport: KomunikacjaOferta dla inwestorów: Nieruchomości i działki na sprzedażTurystyka: AgroturystykaWalory regionuDla turystyOświata i kultura: Ochotnicze Straże PożarneGminne Centrum Kultury w MichałowieOświataBibliotekiOrg. pozarządoweNiezbędnik: Ważne telefonyPozostałe: Zapytaj WójtaGaleria zdjęć

Urząd Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów
tel. (041) 356 52 43, fax. (041) 356 52 44, email: michalow@op.pl
Projekt: realnet.pl